TRANH TỤNG HÌNH SỰ


Celigal đã tham gia và tranh tụng tại Toà án trong các vụ việc hình sự và được khách hàng đánh giá cao.

CELIGAL có đội ngũ luật sư có trình độ chuyên môn, sở hữu nhiều năm kinh nghiệm trong giải quyết các hồ sơ hình sự,… hỗ trợ khách hàng tham gia tranh tụng của Tòa án các cấp.

Trình tự của CELIGAL trong giải quyết tranh chấp và kiện tụng:

·       Đánh giá toàn diện các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh tụng và hồ sơ khách hàng.

·       Đề xuất các phương án giảm thiểu rủi ro, cân nhắc, đánh giá các trường hợp xảy ra theo quy định pháp luật.

·       Tư vấn và hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các tài liệu cần thiết để giải quyết việc tranh tụng.

·       Đại diện cho khách hàng liên hệ với các cơ quan chức năng để giải quyết tranh tụng.

·       Tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp theo yêu cầu của khách hàng.

·       Tham khảo ý kiến giải quyết theo thủ tục đặc biệt sau khi xét xử hai cấp: Thẩm định hồ sơ giám đốc thẩm, tái thẩm; chuẩn bị hồ sơ và nộp đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.