NGUYỄN NGỌC SÁNG

LUẬT GIA

Phone:

Email:

NGUYỄN NGỌC SÁNG


Luật gia Ngọc Sáng có kiến thức chuyên môn sâu trong lĩnh vực nhân sự bao gồm C&B, Đào tạo, CSR, Huấn luyện và đào tạo trực tiếp, Kỹ năng mềm và Văn hóa công ty. Tại Celigal, Luật gia Ngọc Sáng phụ trách tư vấn các vấn đề liên quan đến lao động, nhân sự, soạn thảo các hợp đồng cũng như đề xuất các quy định, quy chế liên quan đến lao động cho đối tác của chúng tôi.

Trước khi gia nhập Celigal, Luật gia Ngọc Sáng đã có 04 năm kinh nghiệm làm việc tại trong vai trò thư ký Thẩm phán tại Tòa án Cấp cao TP.HCM và từng làm việc tại nhiều công ty doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trên nhiều lĩnh vực với vị trí Giám đốc Nhân sự - Hành chính.

Học vấn

• Cử nhân Luật, Chuyên ngành Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP HCM.

• Cử nhân Tâm lý học, Chuyên ngành Tổ chức nhân sự, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Ngôn ngữ

• Tiếng Việt, Tiếng Anh.Lĩnh vực chuyên môn