Hợp tác quốc tế


Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế về pháp lý đang ngày càng trở thành xu thế tất yếu. Chính vì vậy, việc hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có kiến thức chuyên môn cao trong các lĩnh vực pháp lý của các nước trên Thế Giới sẽ tạo nên cơ hội để tiếp cận thị trường quốc tế, từ đó sẽ giúp khách hàng có cái nhìn khách quan về pháp luật các nước.

Đăng ký tần số

Celigal luôn tìm kiếm, cập nhật các quy định pháp luật về thị trường Thế Giới, từ đó sẽ tư vấn cho khách hàng các thủ tục đầu tư ra nước ngoài hay các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam.