GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI


Với nhiều năm kinh nghiệm hành nghề của các luật sư, CELIGAL đã được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng các dịch vụ giải quyết các tranh chấp liên quan về đất đai.
CELIGAL là đơn vị tư vấn pháp lý, hỗ trợ, tham gia tố tụng được khách hàng tin tưởng uỷ quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

Với nhiều năm kinh nghiệm, nghiệp vụ chuyên môn cao, Celigal đang tư vấn, nghiên cứu hỗ trợ khách hàng giải quyết vụ tranh chấp.

Chúng tôi tin rằng việc đưa ra những thông tin tư vấn chính xác, thiết thực về những quy định pháp luật đã giúp khách hàng hiểu rõ được bản chất vấn đề, giúp khách hàng hiểu được quyền và lợi ích hợp pháp của mình từ đó sẽ giúp giải quyết vụ tranh chấp hiệu quả, nhanh chóng.