TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP


Celigal đã giúp nhiều khách hàng thành lập doanh nghiệp trong thời gian nhanh nhất và tốt nhất.

CELIGAL là một trong những đơn vị hàng đầu trong dịch vụ hỗ trợ thành lập doanh nghiệp cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Tại thời điểm đổi mới các văn bản pháp luật, chúng tôi đã cập nhật, nâng cao kiến thức để giúp cho khách hàng đăng ký thành lập doanh nghiệp diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.

Với sự cẩn thận, tận tâm, và kiến thức chuyên môn cao, khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của công ty Celigal.


DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY

  • Tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh cho cá nhân, tổ chức tại Việt Nam.
  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dưới hình thức doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp liên doanh; thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh.
  • Lập dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập doanh nghiệp.
  • Tư vấn các điều kiện về đầu tư đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp có dự án gắn liền với quyền sử dụng đất.
  • Tư vấn về việc góp vốn điều lệ, vốn đầu tư; tư vấn về tài sản góp vốn, định giá tài sản góp vốn.
  • Tư vấn về chế độ thuế áp dụng cho các ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và địa bàn ưu đãi đầu tư.
  • Xây dựng các thỏa thuận ban đầu giữa các nhà đầu tư trước khi thành lập doanh nghiệp.