QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN


Từ khi chính thức đi vào hoạt động từ năm 1962 đến nay, hoạt động kinh doanh xổ số tại Việt nam đã đáp ứng được một phần nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Thị trường kinh doanh xổ số ngày càng phát triển về quy mô, với sự phát triển nhanh như vũ bão của công nghệ số đồng thời nhu cầu vui chơi, giải trí trên không gian mạng của người dân ngày càng tăng đã xuất hiện một loại hình sổ xố mới với tên gọi là xổ số điện toán. Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 36/2019/TT-BTC thì Xổ số tự chọn số điện toán là loại hình xổ số được phát hành thông qua thiết bị đầu cuối, điện thoại cố định, điện thoại di động hoặc internet, cho phép người tham gia dự thưởng thực hiện lựa chọn một hoặc một số con số để tham gia dự thưởng theo Thể lệ tham gia dự thưởng đối với từng loại hình sản phẩm do công ty xổ số điện toán công bố. Theo quy định tại Điều 22 Thông tư 36/2019/TT-BTC thì xổ số điện toán có hai hình thức quay số mở thưởng là quay số mở thưởng bằng lồng cầu và quay số mở thưởng bằng hệ thống điện tử.

Từ năm 1999, loại hình sản phẩm xổ số điện toán (XSĐT) cũng được đưa vào thị trường Hà Nội và đến nay đã có có 02 công ty đang kinh doanh sản phẩm này gồm:

  • Công ty TNHH một thành viên xổ số thủ đô thí điểm kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán trên địa bàn Hà Nội từ tháng 8/1999 cho đến nay;
  • Công ty TNHH một thành viên XSĐT Việt Nam (Vietlott) bắt đầu kinh doanh sản phẩm XSĐT từ năm 2016, hiện nay đang kinh doanh 05 sản phẩm là Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Max 3D Pro, Keno tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Vậy khi có sự cố kỹ thuật xảy ra khiến cho lịch quay số bị hủy bỏ thì quyền lợi của khách hàng sẽ được bảo đảm như thế nào?

Theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 29 Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2019 được bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 18/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 28/04/2022 thì quy định về trả thưởng xổ số tự chọn số điện toán được bổ sung thêm nghĩa vụ hoàn trả tiền mua xổ số tự chọn số điện toán trong các trường hợp sau đây:

“Điêu 29.6. Hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán:

a) Công ty xổ số điện toán phải hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán cho tất cả người tham gia dự thưởng trong các trường hợp sau:

- Lịch quay số mở thưởng được thông báo là bị hủy bỏ do sự cố kỹ thuật hoặc trường hợp bất khả kháng xảy ra do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn nhưng chưa có lịch quay số mở thưởng tổ chức lại; hoặc có lịch quay số mở thưởng lại nhưng thời gian quay số mở thưởng chậm hơn 72 giờ so với lịch ban đầu;

- Kết quả quay số mở thưởng đã công bố bị hủy bỏ theo kết luận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Bộ Tài chính, cơ quan công an, cơ quan thanh tra, kiểm tra).

b) Công ty xổ số điện toán phải quy định cụ thể thời hạn hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán tại Thể lệ tham gia dự thưởng nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng theo lịch ban đầu hoặc ngày công bố hủy bỏ kết quả quay số mở thưởng của cơ quan có thẩm quyền;

c) Vé xổ số tự chọn được đề nghị hoàn trả tiền mua vé phải đáp ứng đủ điều kiện như vé xổ số lĩnh thưởng quy định tại khoản 2 Điều này.”

Như vậy, công ty xổ số điện toán phải hoàn trả tiền mua vé xổ số cho tất cả người tham gia dự thưởng khi lịch quay số mở thưởng được thông báo là bị hủy bỏ do sự cố kỹ thuật nhưng chưa có lịch quay số mở thưởng tổ chức lại; hoặc có lịch quay số mở thưởng lại nhưng thời gian quay số mở thưởng chậm hơn 72 giờ so với lịch ban đầu.

Công ty xổ số điện toán phải quy định cụ thể thời hạn hoàn trả tiền mua vé xổ số tại Thể lệ tham gia dự thưởng nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng theo lịch ban đầu hoặc ngày công bố hủy bỏ kết quả quay số mở thưởng của cơ quan có thẩm quyền.

Điều kiện để vé xổ số điện toán được đề nghị hoàn trả tiền mua vé

Theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 18/2022/TT-BTC thì vé xổ số Vietlott được đề nghị hoàn trả tiền mua vé phải đáp ứng đủ điều kiện như vé xổ số lĩnh thưởng hướng dẫn tại khoản 2 Điều 29 Thông tư 36/2019/TT-BTC, cụ thể như sau:

"Điều 29. Quy định về trả thưởng xổ số tự chọn số điện toán

2. Điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng:

a) Đối với vé xổ số dưới dạng chứng chỉ: Vé xổ số tự chọn số điện toán lĩnh thưởng của khách hàng tham gia dự thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xoá, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số tự chọn số điện toán trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng công ty xổ số điện toán tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng. Thẩm quyền quyết định là Chủ tịch hoặc Tổng giám đốc công ty xổ số điện toán theo quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán.

b) Đối với vé xổ số dưới dạng điện tử: Công ty xổ số điện toán quyết định trả thưởng cho người tham gia dự thưởng căn cứ vào các thông tin tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng được ghi lại và lưu trữ trong hệ thống của công ty xổ số điện toán so với các thông tin tại tài khoản tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng đăng ký theo quy định tại khoản 3 Điều 12 và Điều 14 Thông tư này.

c) Căn cứ quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này, công ty xổ số điện toán quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số cụ thể về điều kiện của vé xổ số tự chọn số điện toán lĩnh thưởng."