TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI


Xuất phát từ những nguyên tắc giải quyết tranh chấp của mình thì trọng tài thương mại thể hiện rất nhiều ưu điểm vượt trội, mang lại nhiều lợi ích cho các bên khi có tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, thương mại.


CELIGAL chúng tôi giúp khách hàng giải quyết các tranh chấp trong các vụ thương mại trong nước và ngoài nước. Đội ngũ luật sư chúng tôi luôn bên cạnh đồng hành cùng các doanh nghiệp, tư vấn về các vấn đề về hợp đồng thương mại, các hoạt động thương mại như cấm vận, nhãn hàng hoá,… Chúng tôi luôn cố gắng đơn giản hoá các yêu cầu phức tạp về thương mại để khách hàng có thể tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp của họ.

 Tranh chấp gia tăng, hòa giải thương mại vẫn tự phát


Chúng tôi cung cấp đầy đủ các hỗ trợ cho khách hàng như:

·      Đánh giá, nghiên cứu các vấn đề thương mại do khách hàng cung cấp;

·      Đề xuất các dự án kinh doanh, ít rủi ro và đầy đủ pháp lý;

·      Tư vấn sáp nhập, mua lại, chia tách doanh nghiệp trong và ngoài nước;

·      Soạn thảo hợp đồng, rà soát các quy định trong hợp đồng;

·     Hỗ trợ khách hàng với các trường hợp khi phát sinh nghĩa vụ với cơ quan nhà nước trong hoạt động của doanh nghiệp;