03 NGHỊ ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC TỪ ĐẦU THÁNG 09/2021


1. Nhà, đất không thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Theo đó, nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về tài sản công dưới đây sẽ không thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý theo quy định, đơn cử như:

- Đất (bao gồm cả tài sản gắn liền với đất (nếu có) thuộc trách nhiệm quản lý của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Đất, tài sản gắn liền với đất thuộc: đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên; đất rừng sản xuất, đất nông, lâm nghiệp;

- Nhà, đất là sản phẩm hàng hóa của dự án đầu tư kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật, trừ phần nhà, đất tại dự án đã được xác định và hạch toán là tài sản cố định của doanh nghiệp;

- Nhà, đất của doanh nghiệp đang trong giai đoạn thực hiện thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp;

- Nhà, đất được hình thành bằng nguồn quỹ phúc lợi của doanh nghiệp;…

Nghị định 67/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 01/9/2021.

2. Nội dung phương án bồi thường các dự án cải tạo, xây dựng lại NCC

Đây là quy định tại Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (NCC).

Theo đó, khi tiến hành cải tạo, xây dựng lại NCC thì phải có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC) và bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng NCC, nội dung cụ thể phải có như sau:

- Tên và địa chỉ của chủ sở hữu, người sử dụng NCC;

- Vị trí, diện tích nhà cũ; vị trí, diện tích nhà được bố trí TĐC;

- Giá bán nhà ở, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở TĐC, các công trình khác (nếu có); giá trị nhà ở, công trình xây dựng khác (nếu có) bố trí TĐC;

- Giá tính để bồi thường nhà ở, công trình xây dựng khác (nếu có); giá trị nhà ở, công trình xây dựng khác (nếu có) được bồi thường;

- Khoản tiền chênh lệch của chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu phải thanh toán (nếu có);

- Thời gian thực hiện dự án; thời gian hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ, TĐC và bố trí chỗ ở tạm thời; thời gian bàn giao nhà TĐC;

- Việc bố trí chỗ ở tạm thời, chi phí hỗ trợ chỗ ở tạm thời;

- Các nội dung quy định tại Điều 21, 22 và 23 Nghị định 69/2021 và các nội dung khác liên quan (nếu có).

Nghị định 69/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 01/9/2021 và thay thế Nghị định 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015.

3. 02 tiêu chí đánh giá, phân loại cảng biển

Theo Nghị định 76/2021/NĐ-CP về tiêu chí, quy trình đánh giá, phân loại cảng biển Việt Nam có hiệu lực từ 10/9/2021, việc đánh giá, phân loại cảng biển theo 02 tiêu chí:

Một là, tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển:

Tiêu chí này đánh giá trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, qua các chỉ tiêu sau:

- Cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của cả nước hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển quốc tế hoặc cảng cửa ngõ quốc tế;

- Cảng biển phục vụ cho việc phát triển KT-XH của cả nước hoặc liên vùng;

- Cảng biển phục vụ cho việc phát triển KT-XH của vùng;

- Cảng biển phục vụ cho việc phát triển KT-XH của địa phương.

Hai là, tiêu chí về quy mô của cảng biển:

Tiêu chí này đánh giá trên cơ sở sản lượng hàng hóa thông qua và cỡ trọng tải tàu được tiếp nhận tại cảng biển, thông qua các chỉ tiêu sau:

- Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển;

- Cỡ trọng tải tàu tiếp nhận tại cảng biển.