05 CHÍNH SÁCH NỔI BẬT BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 09 NĂM 2021


1. Nghị định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư: Các trường hợp chung cư cũ phải phải phá dỡ để xây dựng lại hoặc xây dựng công trình khác

Các trường hợp này bao gồm:

(1) Nhà chung cư phải phá dỡ khẩn cấp do sự cố, thiên tai, cháy nổ theo quy định của pháp luật.

(2) Nhà chung cư hết niên hạn sử dụng hoặc chưa hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật nhưng có kết luận kiểm định của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh thuộc một số trường hợp

Đây là nội dung quy định tại Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được ban hành ngày 15/7/2021. Nghị định này có hiệu lực từ 1/9/2021 và thay thế cho Nghị định 101/2015/NĐ-CP.

Ngoài ra, Nghị định 69 còn quy định về các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong những trường hợp trên.

2. Sửa đổi nhiều nội dung liên quan đến Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Ngày 07/7/2021, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Một số nội dung quan trọng của Thông tư 06 là:

>>> Thay đổi đáng chú ý về chế độ thai sản sau ngày 01/9/2021

>>> Bổ sung chi tiết cách xác định thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để làm căn cứ xét điều kiện giải quyết chê độ hưu trí.

>>> Một số điểm mới về BHXH bắt buộc

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ 1/9/2021.

3. Thông tư mới sửa đổi, bổ sung 8 Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai

Ngày 30/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Đáng chú ý trong văn bản này là thay đổi trong một số quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN).

Thông tư 09 sẽ có hiệu lực thi hành từ từ 1/9/2021

Các văn bản được sửa đổi, bổ sung bao gồm:

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về Bản đồ địa chính 

Thông tư 37/2014/TT-BTNMT về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

- Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP

Thông tư 61/2015/TT-BTNMT quy định về quản lý Chứng chỉ định giá đất

Thông tư 07/2015/TT-BTNMT Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

4. Nghị định mới về trợ cấp, phụ cấp, các chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng

Ngày 24/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thay thế cho Nghị định 58/2019/NĐ-CP.

Theo Nghị định, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng (không thay đổi so với NĐ 58).

Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng là 4,872 triệu đồng (gấp 3 lần mức chuẩn), hiện hành tại NĐ 58 không có quy định.

Nghị định cũng quy định các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng như bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phương tiện trợ giúp; các dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học; hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ; hỗ trợ di chuyển, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và nhiều chế độ ưu đãi khác.

5. Quy định mới về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã ban hành Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT về quy định đánh giá học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT). Theo đó, Thông tư 22 đã có những bổ sung mới về việc đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ cũng như quy định khen thưởng cuối năm, khen thưởng với học sinh có thành tích đặc biệt. (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/9/2021 và thay thế Thông tư 58/2011/TT-BGDDT với lộ trình áp dụng như sau:

- Từ năm 2021-2022 đối với lớp 6.

- Từ năm 2022-2023 đối với lớp 7 và 10

- Từ năm 2023-2024 đối với lớp 8 và lớp 11

- Từ năm 2024-2025 đối với lớp 9 và 12.