CÁC LOẠI GIẤY PHÉP CON


1. Giấy phép con là gì?

Hiện nay, Luật Đầu tư 2020 và các văn bản liên quan không có định nghĩa cụ thể về thuật ngữ giấy phép con.

Tuy nhiên, có thể hiểu căn bản giấy phép con là loại giấy phép được cấp cho cá nhân, tổ chức kinh doanh ngành, nghề có điều kiện theo pháp luật đầu tư. Giấy phép con là một loại giấy tờ pháp lý chứng nhận cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện kinh doanh ngành, nghề có điều kiện.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư 2020 về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như sau:

“Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.”

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư 2020.

Tuy nhiên, không phải tất cả các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV đều phải xin giấy phép con.

Như vậy, giấy phép con được hiểu là giấy tờ pháp lý cấp cho cá nhân, tổ chức để chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh một, một số ngành, nghề có điều kiện.

Hình thức giấy phép con

Theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Luật Đầu tư 2020, giấy phép con sẽ được cấp dưới các hình thức sau:

 • Giấy phép;

 • Giấy chứng nhận;

 • Chứng chỉ;

 • Văn bản xác nhận, chấp thuận;

Các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Những đặc điểm của giấy phép con

 • Là giấy tờ pháp lý: Giấy phép con là loại giấy tờ có giá trị pháp lý, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Giấy phép con có thể được sử dụng để chứng minh cho việc cá nhân, tổ chức đủ điều kiện kinh doanh một hoặc một số ngành nghề có điều kiện.

 • Là giấy tờ pháp lý bắt buộc phải có đối với các doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện;

 • Đối với mỗi ngành, nghề khác nhau, điều kiện và quy định để được cấp giấy phép con cũng sẽ khác nhau;

 • Thông thường, các giấy phép con đều có thời hạn sử dụng, doanh nghiệp buộc phải làm thủ tục gia hạn hoặc cấp mới thì mới có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Việc cấp giấy phép con nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của cá nhân, tổ chức đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Giấy Phép Con – AGL LAW

Một số loại giấy phép con phổ biến hiện nay

Tùy thuộc vào từng ngành nghề đăng ký kinh doanh mà yêu cầu về giấy phép con khác khau. Một số loại giấy phép con phổ biến hiện nay của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện như:

*Lĩnh vực kinh doanh rượu:

 • Giấy phép phân phối rượu;

 • Giấy phép bán lẻ rượu;

 • Giấy phép bán buôn rượu;

 • Giấy phép đăng ký bán tiêu dùng rượu tại chỗ.

*Lĩnh vực du lịch lữ hành:

 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;

 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

*Lĩnh vực kinh doanh quán ăn, quán cà phê:

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

*Lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng ô tô

 • Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Dịch vụ xin giấy phép con của CELIGAL

 • Giấy phép phân phối rượu;

 • Giấy phép bán lẻ rượu;

 • Giấy phép bán buôn rượu;

 • Giấy phép đăng ký bán tiêu dùng rượu tại chỗ;

 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;

 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

 • Và nhiều loại giấy phép khác