GIẤY PHÉP KINH DOANH


Việt Nam là một trong những nước đang phát triển, thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư kinh doanh. Theo quy định pháp luật của Việt Nam, để có thể hợp pháp hóa việc đầu tư thì nhà đầu tư cần phải thực hiện một số thủ tục xin cấp giấy phép. Tùy vào lĩnh vực đầu tư kinh doanh, nhà đầu tư cần có những loại giấy phép khác nhau. Hãy cùng CELIGAL tìm hiểu các quy định pháp luật về giấy phép kinh doanh trong bài viết dưới đây nhé!

Giấy phép kinh doanh là gì?

Hiện nay, tại khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 có giải thích: "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp”.

Đối với Giấy phép kinh doanh thì hiện nay pháp luật chưa có quy định nào định nghĩa về loại giấy phép này. Nhưng có thể hiểu rằng, Giấy phép kinh doanh là văn bản cho phép cá nhân hay tổ chức hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh của ngành nghề đăng ký theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh là 02 (hai) loại giấy tờ hoàn toàn khác nhau. 

52 loại Giấy phép kinh doanh phổ biến hiện nay

Quy định pháp luật về những ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh

Ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh được căn cứ theo Điều 6 Luật Đầu tư 2020 như sau:

“Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

g) Kinh doanh pháo nổ;

h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Theo quy định nêu trên thì những ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh bao gồm:

 • Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2020;

 • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2020;

 • Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2020;

 • Kinh doanh mại dâm;

 • Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

 • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

 • Kinh doanh pháo nổ;

 • Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Dịch vụ làm Giấy phép kinh doanh của CELIGAL

Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh được hiểu là một tổ chức cung cấp dịch vụ làm giấy phép kinh doanh cho khách hàng, sẽ thay mặt khách hàng thực hiện các công việc như: soạn toàn bộ hồ sơ đăng ký, sau khi khách hàng ký hồ sơ thì đại diện nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền... Ngoài ra còn hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý trước khi thành lập doanh nghiệp hay các vấn đề về thuế.

Khách hàng chỉ cần cung cấp cho tổ chức kinh doanh dịch vụ làm giấy phép kinh doanh các thông tin đơn giản như:

 • Thông tin công ty dự kiến: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp của từng thành viên/cổ đông…;

 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu không quá 6 tháng của người đại diện pháp luật, chủ sở hữu, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sáng lập (tùy từng loại hình công ty).

Các loại dịch vụ làm giấy phép kinh doanh phổ biến hiện nay gồm có:

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trong trường hợp xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trong trường hợp xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 • Dịch vụ thay đổi Giấy phép kinh doanh trong trường hợp phát sinh thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi ngành nghề kinh doanh...)

Ngoài ra, CELIGAL còn tư vấn, hỗ trợ khách hàng về các thủ tục sau cấp phép như đăng ký các hình thức kế toán, khấu hao tài sản, đăng ký dịch vụ chữ ký số, nộp thuế điện tử, thông báo tài khoản ngân hàng lên chi cục thuế quản lý, thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thủ tục tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp,… và các thủ tục khác có liên quan.