GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ


Khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thì phải có giấy chứng nhận đầu tư, trừ một số trường hợp pháp luật Việt Nam không bắt buộc. Việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một quy trình, đòi hỏi người thực hiện phải nắm rõ quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này. Bài viết dưới đây CELIGAL sẽ cung cấp thông tin đến quý bạn đọc về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và dịch vụ của CELIGAL.

Thế nào là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Căn cứ quy định khoản 11 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 quy định về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

11. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Theo đó, có thể hiểu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Những dự án đầu tư nào không cần phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Căn cứ quy định khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư 2020 quy định về trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

“2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;

c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.”

Theo đó, những dự án không cần có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Đầu tư 2020;

 • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Hỏi đáp] Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Dịch vụ tư vấn đầu tư cho người nước ngoài của CELIGAL

Dựa trên những thông tin và nhu cầu từ Khách hàng, CELIGAL sẽ đề xuất, tư vấn toàn diện, rõ ràng và dễ hiểu để Khách hàng lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp. Nội dung tư vấn bao gồm:

*Tư vấn đầu tư dự án có vốn đầu tư nước ngoài

 • Tìm hiểu, phân tích và đánh giá thị trường.

 • Tìm kiếm đối tác thích hợp cho các nhà đầu tư.

 • Thông tin về các dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài được cập nhật từ những cơ quan chức năng của Nhà nước Việt Nam, bao gồm nhiều thông tin chi tiết về các lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư, các dự án có thể triển khai..

*Tư vấn lập dự án đầu tư, xin cấp phép đầu tư

 • Hỗ trợ nhà đầu tư thiết lập các loại hình hoạt động đầu tư tại Việt Nam; 

 • Tư vấn để khách hàng quyết định cấu trúc đầu tư thích hợp nhất cho các dự án cụ thể gián tiếp hoặc trực tiếp.

 • Đại diện các nhà đầu tư làm việc với các cơ quan chức năng để triển khai dự án;

 • Tham gia đàm phán với các đối tác, xây dựng các hợp đồng liên doanh, hợp tác kinh doanh, hồ sơ xin cấp phép;

 • Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, xin ưu đãi đầu tư và thành lập doanh nghiệp FDI cho các dự án có vốn đầu tư nước ngoài;

 • Tư vấn và thực hiện dịch vụ thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Ngoài ra, CELIGAL còn tư vấn và hỗ trợ Khách hàng thực hiện các thủ tục sau cấp phép, các thủ tục điều chỉnh đầu tư, giãn tiến độ đầu tư và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.