GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG


Ngày nay, cùng với sự hội nhập sâu rộng thị trường nước ngoài, nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài ngày càng tăng cao đòi hỏi công ty luật có uy tín phải đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Chúng tôi khái quát về điều kiện cũng như thủ tục dành cho những doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài mong muốn xin cấp giấy phép lao động như sau:

Giấy phép lao động là gì?

Hiện chưa có văn bản pháp luật nào quy định thế nào là giấy phép lao động, nhưng ta có thể hiểu giấy phép lao động là văn bản cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam, do Cục việc làm thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp. Trên giấy phép lao động có ghi rõ thông tin về người lao động, bao gồm họ tên, số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu; tên và địa chỉ của tổ chức nơi làm việc, vị trí làm việc. 

Điều kiện cấp giấy phép lao động

Một số điều kiện luật định để được cấp giấy phép lao động:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

 • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Đối tượng được cấp giấy phép lao động 

Việc cấp giấy phép lao động nước ngoài được áp dụng cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cụ thể gồm các đối tượng như sau:

 • Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm thành viên; Thực hiện hợp đồng lao động.

 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

 • Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

 • Tình nguyện viên;

 • Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

 • Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

Quy định mới về giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động có thời hạn bao lâu?

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì thời hạn của giấy phép lao động cấp mới được xác định theo một trong các trường hợp sau đây:

 • Bằng thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký.

 • Bằng thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.

 • Bằng thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

 • Bằng thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

 • Bằng thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán.

 • Bằng thời hạn trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

 • Bằng thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại.

 • Bằng thời hạn trong văn bản chứng minh được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại.

 • Bằng thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài, trừ trường hợp không phải báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Tuy nhiên, cần lưu ý, thời hạn tối đa của giấy phép lao động là không quá 02 năm.

Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài của CELIGAL

CELIGAL nhận các dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài với đầy đủ các dịch vụ như sau:

 • Cấp mới giấy phép lao động;

 • Gia hạn giấy phép lao động;

 • Cấp lại giấy phép lao động.