DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNGCELIGAL tư vấn về các vấn đề liên quan tới hoạt động của các tổ chức tín dụng là ngân hàng và phi ngân hàng, tư vấn về việc xin giấy phép, các giao dịch tín dụng và vấn đề tuân thủ pháp luật Việt Nam. Tư vấn về việc đầu tư vào các quỹ tài chính, cho tới việc cung cấp cũng như tư vấn pháp lý và ý kiến chuyên môn về các khoản vay ngân hàng bao gồm cả cho vay hợp vốn, chuẩn bị và xem xét các thỏa thuận hợp đồng. Ngoài ra còn đăng ký giao dịch bảo đảm, đánh giá khung pháp lý và quản lý rủi ro tài chính cho các tài trợ dự án.

CELIGAL được nhiều ngân hàng thương mại, công ty dịch vụ tài chính, nhà đầu tư trực tiếp, quỹ quản lý đầu tư, công ty thương mại lớn, trong nước và ngoài nước, đánh giá cao vì chất lượng tư vấn pháp lý mà họ cung cấp.

Luật sư của chúng tôi đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm về giải quyết tranh chấp và tranh tụng trong lĩnh vực ngân hàng thông qua việc tham gia vào nhiều vụ tranh chấp nổi bật, đặc biệt là các vụ tranh chấp giữa các tổ chức tài chính và khách hàng của họ.

Hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng

Điều 6 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về các hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng bao gồm: 

 • Ngân hàng thương mại trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và trường hợp thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc được phê duyệt.

 • Ngân hàng thương mại nhà nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

 • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

 • Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

 • Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được thành lập, tổ chức dưới hình thức hợp tác xã.

 • Tổ chức tài chính vi mô được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

Tầm quan trọng của dịch vụ tư vấn tài chính

Tư vấn tài chính và ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cá nhân và doanh nghiệp xác định và đạt được mục tiêu tài chính. Tư vấn viên tài chính chuyên nghiệp sẽ phân tích tình hình tài chính hiện tại và tương lai của khách hàng, đề xuất các giải pháp phù hợp và hướng dẫn thực hiện kế hoạch tài chính.

Dịch vụ tư vấn tài chính và ngân hàng cũng giúp cá nhân và doanh nghiệp đánh giá và quản lý rủi ro tài chính. Tư vấn viên sẽ đưa ra thông tin và phân tích về các sản phẩm và dịch vụ tài chính, giúp khách hàng hiểu rõ về các rủi ro và lợi ích liên quan. Điều này giúp khách hàng đưa ra quyết định thông minh và đạt được sự ổn định và an toàn tài chính.

Hơn nữa, tư vấn tài chính và ngân hàng cung cấp sự hỗ trợ về đầu tư và tài trợ. Tư vấn viên sẽ tư vấn và đề xuất các phương án đầu tư phù hợp với mục tiêu và rủi ro của khách hàng. Họ cũng giúp doanh nghiệp xác định và tiếp cận các nguồn tài trợ phù hợp như vay vốn, vốn cổ phần hoặc quỹ đầu tư.

Tuy nhiên, để đạt được lợi ích tối đa từ dịch vụ tư vấn tài chính và ngân hàng, việc lựa chọn một đơn vị tư vấn uy tín và có kinh nghiệm là rất quan trọng. Khách hàng nên xem xét đánh giá, tìm hiểu và lựa chọn những chuyên gia tài chính có kiến thức và đạo đức nghề nghiệp.

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Nội dung tư vấn tài chính và ngân hàng của CELIGAL

CELIGAL là công ty Luật có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn tài chính và ngân hàng với đội ngũ Luật sư giỏi, am hiểu nghiệp vụ, chúng tôi đã tư vấn cho nhiều định chế tài chính trong nước và quốc tế. Những luật sư đều có kiến thức pháp lý và những kỹ năng xuất sắc cùng với sự nhạy bén trong kinh doanh. Chúng tôi chủ động tham gia vào quá trình dựa trên sự hiểu biết và thực tiễn có được từ công việc hàng ngày.

 • Chào bán chứng khoán ra thị trường tập trung và và thị trường OTC;

 • Các giao dịch đảm bảo có liên quan đến bất động sản và tài sản cá nhân;

 • Các thủ tục thu hồi nợ, bao gồm thủ tục thương lượng – hòa giải, thủ tục trọng tài và khởi kiện;

 • Đàm phán và quản lý tín dụng thư (L/C), tài khoản Escrow;

 • Tư vấn về các giao dịch cho vay có đảm bảo;

 • Tư vấn pháp lý các sản phẩm ngân hàng và tín dụng;

 • Thành lập Ngân hàng, Mua bán – Sáp nhập Ngân hàng;

 • Tư vấn về các giao dịch thương mại trên chứng từ và điện tử;

 • Tư vấn các giao dịch về cấu trúc vốn trong tổ chức tín dụng;

 • Tư vấn và hỗ trợ huy động vốn dự án công, cơ sở hạ tầng và dự án công tư;

 • Tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ, quyền chọn mua cổ phiếu trong công ty đại chúng;

 • Tư vấn và soạn thảo các tài liệu tài chính, thư tín dụng, tài liệu hỗ trợ tín dụng và thế chấp trong các giao dịch tín dụng;

 • Tư vấn pháp lý, thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng, giải ngân bảo lãnh, giải quyết tranh chấp và khởi kiện thu hồi khoản vay;

 • Tư vấn và soạn thảo các chính sách nội bộ, dịch vụ khách hàng và kiểm soát tuân thủ trong các tổ chức tín dung ngân hàng và phi ngân hàng;

 • Tư vấn về các giao dịch thị trường vốn bao gồm bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán hóa trên thị trường Việt Nam và quốc tế;

 • Đại diện khách hàng trong tranh chấp/tranh tụng liên quan đến trách nhiệm của bên cho vay, gian lận ủy nhiệm chi, quyền ưu tiên giữ vật thế chấp, hợp đồng phụ, ủy thác, thư tín dụng, thỏa thuận về điều kiện tín dụng bổ sung.