MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP (M&A)


MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP là một trong những lĩnh vực chuyên môn chính của CELIGAL.

 

Với mạng lưới, kỹ năng và chuyên môn trong lĩnh vực M&A, chúng tôi vượt xa hơn cả một công ty luật. Chúng tôi còn tìm kiếm và giới thiệu nhà đầu tư, gọi vốn cho khách hàng, dàn xếp các thương vụ M&A và đóng vai trò là một cố vấn tài chính.

Một trong những thế mạnh của chúng tôi là tiếp thu và theo chuẩn mực cao của quốc tế nhưng vẫn thấu hiểu sâu sắc về thực tiễn, tính cách và văn hóa của các doanh nghiệp Việt Nam. Trong các thương vụ M&A, chúng tôi có thể thấu hiểu nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài, và truyền đạt đến bên Việt Nam. Dù đại diện cho bên mua hay bên bán, chúng tôi luôn giữ vai trò quan trọng trong việc tư vấn cấu trúc giao dịch, thực hiện thẩm định pháp lý hoặc đàm phán các điều khoản và điều kiện trong các hợp đồng và thỏa thuận. Bằng việc hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư trong nước thấu hiểu lẫn nhau và vượt qua sự khác biệt nhằm đạt được mục đích hoàn thành giao dịch.

 

Tư vấn M&A là gì? M&A để làm gì | Công ty Cổ phần Tái cấu trúc Doanh nghiệp  Việt

CELIGAL luôn đồng hành cùng bạn trong việc đàm phán, giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng, giúp bạn thực hiện được những kế hoạch, dự tính cá nhân nói riêng, của doanh nghiệp nói chung.

 

Hãy liên hệ với CELIGAL ngay hôm nay, để tìm hiểu rõ hơn về quá trình mua bán sáp nhập doanh nghiệp của bạn.