TƯ VẤN LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀMTrong nhiều năm qua, các luật sư của CELIGAL đã hỗ trợ tư vấn chủ sử dụng lao động, đặc biệt là chủ sử dụng lao động người nước ngoài, và người lao động, giúp họ đi đúng hướng trong tình hình pháp luật lao động nhiều biến động của Việt Nam.

Luật sư tư vấn lao động và việc làm của CELIGAL có nhiều kinh nghiệm đối phó với hầu hết mọi thách thức mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Cho dù bạn là người sử dụng lao động hay người lao động, các luật sư lao động & việc làm tại CELIGAL cam kết giúp đỡ bạn bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng trong môi trường pháp luật và xã hội thay đổi nhanh chóng do tốc độ tương thích ngày càng tăng của Việt Nam với các tiêu chuẩn toàn cầu, trong đó có tiêu chuẩn về pháp luật lao động.

Hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

Một số quy định cơ bản về hợp đồng lao động theo pháp luật lao động hiện nay gồm:

Thứ nhất, về các loại hợp đồng lao động:

Theo Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định về loại hợp đồng lao động như sau:

 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Bên cạnh đó, có một số quy định cụ thể như sau:

 • Hợp đồng xác định thời hạn chỉ được tái ký 01 lần, sau khi hết thời hạn đối với hợp đồng xác định thời hạn đã tái ký 01 lần mà muốn ký tiếp hợp đồng lao động thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn

 • Thời hạn để tái ký hợp đồng lao động xác định thời hạn là 30 ngày, nếu quá thời hạn mà 02 bên chưa tái ký hợp đồng thì hợp đồng lao động cũ sẽ trở thành hợp đồng không xác định thời hạn

Thứ hai, về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động:

Có 13 trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định pháp luật tại Điều 34 Bộ luật Lao động 2019.

Đối với trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng (Điều 35 Bộ luật Lao động 2019):

 • Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

 • Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

 • Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

Đối với trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng (Điều 36 Bộ luật Lao động 2019):

 • Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

 • Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

 • Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với người lao động bị ốm đau thuộc trường hợp người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Các khoản bảo hiểm bắt buộc phải đóng đối với người lao động và người sử dụng lao động

Bảo hiểm xã hội:

 • 8% đối với người lao động (Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

 • 17.5% đối với người sử dụng lao động (Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP)

Bảo hiểm y tế: (Điều 18 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 được bổ sung bởi khoản 25 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020)

 • 1.5% đối với người lao động

 • 3% đối với người sử dụng lao động

Bảo hiểm thất nghiệp: (Điều 14 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017)

 • 1% đối với người lao động

 • 1% đối với người sử dụng lao động

Quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động theo Bộ luật

Dịch vụ tư vấn pháp luật về lao động của CELIGAL

CELIGAL là một trong những công ty luật chuyên về lao động và việc làm tại Việt Nam. Chúng tôi tư vấn các quy định liên quan đến lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động cho các người sử dụng lao động và người lao động. Bao gồm:

 • Tham gia tranh tụng tại tòa án trong các vụ việc về lao động;

 • Tranh chấp lao động (thương lượng, hòa giải, giải quyết tranh chấp bằng thủ tục pháp lý);

 • Quản lý mối quan hệ lao động tiền tranh chấp (thỏa ước lao động tập thể, tránh đình công/đóng cửa nơi làm việc);

 • Phổ biến pháp luật lao động (giới thiệu cập nhật pháp luật lao động, phân tích, nghiên cứu tình huống, hướng dẫn);

 • Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp;

 • Tư vấn giải quyết Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

 • Tranh chấp giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

 • Tranh chấp về bảo hiểm xã hội;

 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

 • Tư vấn giải quyết các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn và vệ sinh lao động;

 • Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên, quy trình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, kỷ luật;

 • Tư vấn tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ, soạn thảo văn bản, quản lý văn bản đi và đến;

 • Tư vấn soạn thảo, ban hành, triển khai thực hiện nội quy, quy chế và các văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp;

 • Tư vấn các vấn đề về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, đăng ký tạm trú, tạm vắng, vấn đề tiền lương, thuế thu nhập của lao động nước ngoài tại Việt Nam;

 • Tư vấn về điều kiện, thủ tục tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam, thay mặt khách hàng xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Sở lao động thương binh và xã hội.