TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN


Mọi hoạt động của doanh nghiệp, mọi ý tưởng, mọi chiến lược đều gắn liền với tính pháp lý, và CELIGAL hiểu rằng cần kiểm soát tốt các rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Tại thời điểm này, có rất nhiều lựa chọn cho doanh nghiệp, thuê nhân viên pháp lý hoặc thuê đơn vị pháp lý độc lập tư vấn thường xuyên. Mỗi hình thức đều có những ưu nhược điểm riêng nhưng lựa chọn hình thức tư vấn pháp luật thường xuyên vẫn là một lựa chọn thông minh..

Tư vấn pháp luật thường xuyên - Công ty Luật Việt An

 

Dịch vụ CELIGAL cung cấp:

 

·       Giải đáp thường xuyên mọi vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (hợp đồng, lao động, xuất nhập khẩu, đầu tư, thủ tục hành chính …)

·       Soạn thảo và hỗ trợ soạn thảo văn bản mang tính hành chính/pháp lý.

·       Soạn thảo và xem xét hợp đồng các loại.

·       Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ công ty, tranh chấp cổ đông và với đối tác.

·       Tham mưu giải pháp phòng ngừa rủi ro pháp lý.

·       Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của Khách hàng.

·       Rà soát và/hoặc dự thảo các loại hình Hợp đồng (Hợp đồng liên doanh liên kết, Hợp đồng đối tác kinh doanh, Hợp đồng hợp tác công tư, Hợp đồng ba bên, Hợp đồng phân phối, Hợp đồng xuất nhập khẩu,…)

·       Rà soát và/hoặc dự thảo các văn bản theo yêu cầu giữa Khách hàng với đối tác, và/hoặc với cơ quan chức năng.